• Semah

    • 2,047,026 semah
  • Waktos

  • Almenak

  • Kategori

  • Iklan

Kudu dimimitian tina karesep

049c0803llSagala hal naon waé anu aya hubunganana jeung kagiatan nu sakirana positip, usahakeun kudu dimimitianan ku karesep. Sok komo mun hubunganana jeung kasab atawa pagawéan sapopoé. Mun dimimitian ku resep, Insya Alloh sagalana bakal lumangsung hadé kalawan lancar. Mun seug aya halangan ogé moal pati hésé nyingraykeunana. Pon kitu ogé tina hubungan atawa patula-patalina jeung kagiatan anu bakal dijadikeun pagawéan anu ngahasilkeun duit atawa pakasaban. Dina hal ieu urang kudu enya-enya, di sagédéngeun resep téh ogé kudu bener-bener, soson-soson migawéna, tong aya rasa asa kapaksa sok komo mun asa kabangbaluhan mah.

Teu kabéh jalma resep kana hiji widang. Bisa waé nu ceuk urang mah pikaresepeun, tapi bisa waé ceuk batur mah boro-boro pikaresepeun, ku ningalikeunna ogé matak murel, pon kitu deui sabalikna. Nu matak, mun aya pagawéan anu rada husus turta unik, aya hadéna mun nyiar batur atawa rekan kerja téh nu sapangaresep, tong patoja’iyah, ieu ngalér itu ngidul, nu antukna moal amprok dina enggoning nuju hiji pamaksudan.

kadeudeuhNgawangun hiji hal atawa hiji tujuan atawa naon waé nu merlukan babaturan, kudu didasaran ku rasa kadeudeuh, silih asah silih asih silih asuh, kudu satujuan, saréngkak saigel, sapihanéan, kudu hiji sowara ngarah aya kakuatan. Kudu aya rasa miboga, yén ieu téh nu urang. Tapi lain ngandung harti kudu ngapimilik sagala pakakas atawa parabotan di tempat pagawéan. Nu dimaksud téh nyaéta bisa ngamumulé, miara kalayan sakumaha mistina sangkan pausahaan urang tetep punjul, rahayu, berkah salamet jeung saterusna.

Sabilulungan (Ind = bekerjasama) mun téa mah dimatématikakeun lir ibarat Kakalian, nu kacida bédana jeung Tatambahan. Coba perhatikeun:

a). 2 + 2 + 2 + 2 = 8. Anggap wéh angka 2 téh nilai kakuatan saurang pagawé (aya opat pagawé). Mun seug ditambahkeun, geuning ngan ukur jungkiringna wungkul pagawé téh, teu nambah nilai pikeun pausahaan. Tapi tingali nu ieu:

b). 2 x 2 x 2 x 2 = 16. Sok sanajan jumlahna sarua opat-na, tapi kulantaran niatna kerjasama tea, maka masing-masing katingal pisan produktipna, sahingga hasil ahirna bakal mucekil.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: